Reliabilitet

Når noget skal undersøges, skal der bruges metoder, der sikrer reliabilitet. Det betyder, at undersøgelsen skal være pålidelig.
Metoderne skal måle det samme hver gang. Man skal kunne regne med resultaterne. Resultaterne skal være de samme, hvis undersøgelsen gentages med de samme metoder af andre. Metoderne skal sikre "objektive" eller neutrale resultater, hvor fordomme hos de der, står for processen, ikke farver resultaterne (Se: metoder).
Det gælder også, når det skal undersøges, hvilke realkompetencer den enkelte har.

En måde at sikre reliabilitet i forbindelse med realkompetenceafklaring er standardiserede materialer til processen, faste og velbeskrevne procedurer, konsekvent og systematisk brug af metoderne og uddannelse af de, der står for processen, for eksempel i spørgeteknik, lytteteknik eller interkulturel forståelse.
Det er vigtigt at bruge metoder med høj reliabilitet og validitet for at sikre accept af resultaterne både hos den enkelte og hos aftagerne, nemlig uddannelsessystemet og virksomhederne.
Høj reliabilitet sikrer ikke automatisk høj validitet. Det hjælper således ikke at måle rigtigt, man skal også måle det rigtige.

Links i rødt

Hvis et ord eller en sætning står med rødt, kan du klikke videre:

- enten til en forklaring af dette begreb;

- eller til uddybende materiale på DFS' hjemmeside eller på andre hjemmesider.