Retningslinjer

EU anbefaler fælles retningslinjer for vurdering af realkompetencer. (Læs EU Rådets 'Validation of non-formal and informal learning', maj 2004)

Fælles europæiske retningslinjer er:

Realkompetencevurdering skal være frivillig
Respekt for den enkeltes privatliv og rettigheder
Sikre lige og fair adgang
Sikre adgang til individuel vejledning
Proces, procedurer og kriterier skal være fair, transparente og understøttes af kvalitetssikring
Sikre at flere interessenter er med i etableringen af et realkompetence-system
Systemet skal respektere og søge at afveje de forskellige interessenters legitime ønsker og behov
Vurderingsprocessen skal være uvildig og interessekonflikter skal forebygges
Sikre professionalisme i vurderingsprocessen.

Ud af den danske lovgivning og bekendtgørelser på området kan læses at følgende skal sikres:

Realkompetencevurdering skal være frivillig
Respekt for den enkeltes privatliv og rettigheder
Sikre lige og fair adgang
Sikre adgang til individuel vejledning
Proces, procedurer og kriterier skal være fair, transparente og understøttes af kvalitetssikring
Sikre professionalisme i vurderingsprocessen.

På følgende punkter kan det diskuteres om Danmark er på linje med EU's retningslinjer:

Vurderingsprocessen skal være uvildig og interessekonflikter skal forebygges
Sikre at flere interessenter er med i etableringen af et vurderingssystem
Systemet skal respektere og søge at afveje de forskellige interessenters legitime ønsker og behov.

Links i rødt

Hvis et ord eller en sætning står med rødt, kan du klikke videre:

- enten til en forklaring af dette begreb;

- eller til uddybende materiale på DFS' hjemmeside eller på andre hjemmesider.