Summativ evaluering

Grundlæggende kan evaluering have to funktioner. Den kan enten være summativ eller formativ.

Summativ evaluering kender vi fra det formelle uddannelsessystems eksaminer. Den enkelte bliver evalueret med henblik på at "opsummere" resultatet af læringsprocesser.
Der fokuseres på, hvad man faktisk kan. Kompetencerne ses som et produkt, der er kommet ud af læringen - både formel læring, ikke-formel læring og uformel læring.
Den summative realkompetencevurdering kan munde ud i enten et kompetencebevis eller et uddannelsesbevis, som den enkelte kan bringe videre med sig ved overgang til andre skoleformer eller andre sektorer.

Links i rødt

Hvis et ord eller en sætning står med rødt, kan du klikke videre:

- enten til en forklaring af dette begreb;

- eller til uddybende materiale på DFS' hjemmeside eller på andre hjemmesider.