Transfer/transformation

Transfer betyder, at den enkelte er i stand til at anvende kompetencer i én sammenhæng, som han eller hun har udviklet i andre sammenhænge.
For eksempel at den enkelte kan bruge et fremmedsprog, som han har lært sig ved at rejse og arbejde i andre lande, i forbindelse med en formel uddannelse. Han overfører sine realkompetencer fra en situation til andre lignende situationer.

Imidlertid udvikler og udfolder vi altid vores kompetencer i en konkret situation. Kompetencer vil ændre sig, når situationen ændrer sig.
Derfor kan realkompetencen næppe overføres fuldstændigt fra en sammenhæng til en anden. Dele af den vil den enkelte tage med sig, andre vil være bundet i den konkrete sammenhæng. Begrebet transformation er derfor mere dækkende.

For eksempel vil et fremmedsprog, som man har lært på rejser, være tæt forbundet med de personer og situationer, man var i kontakt med. Når disse personer ikke er til stede længere, og situationerne er anderledes, er det ikke sikkert, at man taler det fremmede sprog lige så godt.

Tilsvarende vil den enkeltes sociale kompetencer afhænge af, hvilken sammenhæng de udfoldes i. Fordi den enkelte er socialt kompetent på sin arbejdsplads, behøver hun ikke at være det på hjemmefronten - eller omvendt!

Vores kompetencer afhænger af, hvilke muligheder - og forventninger - der ligger i omgivelserne.

Links i rødt

Hvis et ord eller en sætning står med rødt, kan du klikke videre:

- enten til en forklaring af dette begreb;

- eller til uddybende materiale på DFS' hjemmeside eller på andre hjemmesider.