Uddannelsesbevis

Når en uddannelsesinstitution har gennemført en realkompetencevurdering, en IKV, skal den udstede et uddannelsesbevis, hvis den pågældende ansøger har dokumenteret og institutionen har vurderet og anerkendt, at ansøgerens realkompetence modsvarer en hel uddannelse.

I Danmark udstedes uddannelsesbeviser i forhold til AMU-uddannelser og diplomuddannelser. Hvis realkompetencerne modsvarer dele af en uddannelse udstedes et kompetencebevis. Dette kan gøres i forhold til almen voksenuddannelser og HF enkeltfag, arbejsmarkedsuddannelser, AMU, grundlæggende voksenuddannelser, GVU, og videregående voksenuddannelser ,VVU, og diplomuddannelser.

I Frankrig og Norge er det principielt muligt i forhold til det samlede uddannelsessystem at opnå anerkendelse af realkompetence i et omfang, der svarer til en samlet formel uddannelse.  Der udstedes et fuldt eksamensbevis på grundlag af realkompetencen. Dette bevis er lige så meget værd som et bevis opnået ad den slagne uddannelses- og eksamensvej, og det giver de samme muligheder og rettigheder til at udøve erhverv og ved optagelse på en videregående uddannelse.

Links i rødt

Hvis et ord eller en sætning står med rødt, kan du klikke videre:

- enten til en forklaring af dette begreb;

- eller til uddybende materiale på DFS' hjemmeside eller på andre hjemmesider.