Uformel læring

Læring finder sted i en række forskellige sammenhænge.

Uformel læring er karakteriseret ved at være tilfældig og ustruktureret. Den er som oftest ikke intentionel, dvs. at den foregår 'bag om ryggen' på os. Når vi opdrager vores børn, når vi ser TV, når vi taler med kolleger, naboer og vennerne - vi tænker ikke bevidst på at lære noget nyt af det, men der finder en masse uformel læring sted.

Uformel læring finder sted i gråzoner i arbejdslivet, fritidslivet - og i uddannelsesinstitutionerne. Det, der læres i frikvartererne, er ikke en del af pensum, men præger den enkeltes erfaringer og kapaciteter.

Se: Formel læring

Se: Ikke-formel læring

Links i rødt

Hvis et ord eller en sætning står med rødt, kan du klikke videre:

- enten til en forklaring af dette begreb;

- eller til uddybende materiale på DFS' hjemmeside eller på andre hjemmesider.