Validitet

Når noget skal undersøges, skal der bruges valide metoder. Undersøgelsen skal sikres validitet. Det betyder, at undersøgelsen skal være troværdig og gyldig, og at de spørgsmål, der skal besvares med undersøgelsen, skal være relevante. Vi skal være sikre på at vi finder svar på dét, som vi egentlig ønsker at undersøge.
Det gælder også, når det skal undersøges, hvilke realkompetencer den enkelte har.

En måde at sikre validitet på er, at processen er åben. De, der står for processen, skal kunne beskrive og forklare deres baggrund og afsæt for undersøgelsen, deres metoder eller fremgangsmåder og gøre formålet klart. For eksempel skal alle disse ting stå helt klart for den, der skal interviewes i forbindelse med en realkompetenceafklaringsproces.

En anden måde at sikre validitet på er at undgå indforståede spørgsmål eller faste forestillinger om resultaterne. Det kan gøres ved at lade fremmede og kritiske øjne se på den måde undersøgelsen tilrettelægges. For eksempel i forbindelse med udarbejdelsen af et spørgeskema.

En central måde at sikre validitet på i forbindelse med realkompetenceafklaring er at lade processen foregå som en dialog, hvor den enkelte har mulighed for at kommentere og evt. korrigere resultaterne af processen.
Ved at bruge flere forskellige metoder kommer der et bedre og mere validt resultat ud af en realkompetenceafklaringsproces.
Det er vigtigt at bruge metoder med høj validitet og reliabilitet for at sikre accept af resultaterne både hos den enkelte og hos aftagerne, nemlig uddannelsessystemet og virksomhederne.
Høj validitet forudsætter høj reliabilitet.

Links i rødt

Hvis et ord eller en sætning står med rødt, kan du klikke videre:

- enten til en forklaring af dette begreb;

- eller til uddybende materiale på DFS' hjemmeside eller på andre hjemmesider.