VEU-centre

1. januar 2010 blev 13 VEU-centre etableret og afløste de 22 vejledningsnetværk.

VEU-centrene skal både gennemføre individuel vejledning og rådgive arbejdspladser om muligheder for voksen- og efteruddannelse. Vejledningen skal være uafhængig af de institutioner, som centrene repræsenterer. Uafhængigheden skal sikre, at den enkelte får vejledning i forhold til alle de uddannelses- og kompetenceudviklingsmuligheder der findes indenfor voksen- og efteruddannelse i det geografiske område, som centeret dækker.
Det betyder, at uddannelsestilbud fra 3. sektor, som eksempelvis oplysningsforbundenes og daghøjskolernes udbud af FVU og ordblindeundervisning principielt og skal inddrages som et reelt tilbud i vejledningen.

Hvert VEU-center har et centerråd, som skal rådgive centeret om, hvordan de sikrer, at brugerne bedst får dækket sine kompetencebehov. Centerrådet skal bl.a. indstille en årlig handleplan til centerets bestyrelse og sikre, at de medvirkende institutioner bidrager til at løse centerets opgaver. I centerrådet kan alle relevante skoler, der udbyder FVU, have en repræsentant siddende. I centerrådene vil der således flere steder være repræsentanter fra både AMU, VUC og 3. sektor.

Nationalt Center for Kompetenceudvikling har i efteråret 2009 afholdt konference om hvordan erfaringen fra de tidligere vejledningsnetværk kan bruges i de nye VEU-centre. Se: forskellige præsentationer fra konferencen.
 
Se: Undervisningsministeriet har i samarbejd emed de 13 VEU-centre lanceret en hjemmeside, som giver en samlet indgang til VEU-centrene.

Se: Bekendtgørelse om VEU-centre og centerråd.

Links i rødt

Hvis et ord eller en sætning står med rødt, kan du klikke videre:

- enten til en forklaring af dette begreb;

- eller til uddybende materiale på DFS' hjemmeside eller på andre hjemmesider.