Visitation

Visitation er et begreb, der bruges, når institutioner skal vurdere, hvor egnet en person er til beskæftigelse med henblik på at skaffe den pågældende et arbejde.
I forbindelse med arbejdsløshed undersøger og vurderer jobcentrene og kommunerne, om den enkelte selv er i stand til at skaffe sig et nyt job, eller om der er behov for en særlig indsats. Hvis der er behov for en særlig indsats, vurderer jobcentrene og kommunen løbende, hvilke job det er realistisk for den enkelte at klare på grundlag af netop den enkeltes realkompetencer og arbejdsevne.
Det vurderes hvordan den enkeltes realkompetence matcher virksomhedernes krav.

Der er udarbejdet en række visitationsværktøjer eller metoder, der skal støtte en systematisk og ensartet proces. Se også Visitationsværktøjskassen.

Der arbejdes med fem grader af match, og borgerens muligheder for at finde et job/ beskæftigelsespotentiale beskrives og vurderes på følgende fem opmærksomhedsområder:

  Eget arbejdsmarkedsperspektiv
  Faglige og praktiske kvalifikationer
  Personlige kompetencer
  Økonomi og netværk
  Helbred

Ved at betone, at den enkelte selv skal være aktiv og rette fokus på fremtidige muligheder, har visitationsprocessen mange lighedspunkter med andre typer af realkompetenceafklaringsforløb. Der er dog den væsentlige forskel, at ved visitationen er der tale om ofte meget svage målgrupper, og formålet entydigt er at vurdere dem i forhold til arbejdsmarkedet og mulighederne for at skaffe dem i job.

Der er ikke nogen samkørsel med uddannelsessystemets kompetenceafklaring og beskæftigelsessystemets arbejde med tilsvarende.

Links i rødt

Hvis et ord eller en sætning står med rødt, kan du klikke videre:

- enten til en forklaring af dette begreb;

- eller til uddybende materiale på DFS' hjemmeside eller på andre hjemmesider.