Voksen- og efteruddannelse (VEU)

VEU udgør en væsentlig del af velfærdspolitikken og af strategien for, hvordan Danmark skal møde udfordringerne i globaliseringen.

Livslang læring er nødvendig for, at vi kan klare os - både som samfund og som enkeltpersoner. Der er ikke råd til at udelade nogen form for kompetenceudvikling, og synliggørelsen af alle former for kompetence tillægges stor betydning. Realkompetencevurdering er kommet i fokus.

Trepartsudvalget, som er nedsat af regeringen, har kortlagt og analyseret den hidtidige VEU-indsats. Finansministeriet har ledet arbejdet. Udvalget har udarbejdet og i foråret 2006 publiceret en omfattende VEU-rapport med forslag til fremtidige prioriteringer, der skal danne grundlag for politiske initiativer.

Rapporten kan læses her.

Der er lagt op til en forstærket VEU-indsats rettet mod især de kortuddannede. I forhold til netop denne målgruppe er det et problem, at mange mangler motivation til at deltage i VEU. Rapporten giver en række løsningsforslag, der kan afhjælpe netop dette problem:

  • forbedret voksenvejledning
  • adgang til realkompetencevurdering 
  • bedre samarbejde mellem de forskellige uddannelsesområder for voksne
  • bedre samarbejde med virksomhederne.
  • en mere opsøgende indsats

Disse ideer er i sommeren 2007 blevet udmøntet i en lov om udvidet adgang til realkompetencevurdering i voksen- og efteruddannelsesområdet m.v. samt i de bevillinger, der er sat af til en styrket voksenvejledningsindsats.

Se: Undervisningsministeriets publikation for mål for voksen- og efteruddannelserne.
En række målsætninger og indikatorer for voksen- og efteruddannelsesområdet skal gøre det muligt at følge udviklingen i den danske voksen- og efteruddannelsesindsats endnu tættere i de kommende år.

Se: Undervisningsministeriets hjemmeside om voksen- og efteruddannelse.

Links i rødt

Hvis et ord eller en sætning står med rødt, kan du klikke videre:

- enten til en forklaring af dette begreb;

- eller til uddybende materiale på DFS' hjemmeside eller på andre hjemmesider.