Voksenvejledning

Som et resultat af globaliseringsaftalen og trepartsforhandlingerne blev voksenvejledningsindsatsen fra 2007 styrket over en tre-årig periode.
Beskæftigelsesministeriet, Undervisningsministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet og Finansministeriet indgik en aftale, der sikrede 125 millioner kr. til bedre vejledning og rådgivning til beskæftigede og virksomhederne.

Konkret bliver pengene brugt til at oprette 22 voksenvejledningsnetværk, fordelt over hele landet med 3 - 5 i hver region.
Hvert voksenvejledningsnetværk skal som et minimum omfatte de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner, der udbyder VEU, samt VUC. Hvor det er relevant skal sprogcentrene, daghøjskoler og oplysningsforbundene inddrages i de enkelte voksenvejledningsnetværk, ligesom andre relevante vejledningsaktører, for eks. interesseorganisationer og A-kasser, kan inddrages.
Formålet er at sikre at
• nye målgrupper, især kortuddannede modtager vejledning og rådgivning
• vejledningen understøtter et alment og faglig kompetenceløft
• tilbudene og individuel kompetencevurdering udbredes

Midlet er tværsektorielt samarbejde og opsøgende virksomhed - med etablering af virksomhedsnetværk og af et korps af uddannelsesambassadører.
Disse ambassadører kan være tillids- eller sikkerhedsrepræsentanter, mellemledere, ildsjæle fra den folkeoplysende sektor m.v.

Både på lokalt og regionalt niveau skal der etableres voksenvejledningsfora, der skal fungere som ramme for information og videnspredning.
På nationalt niveau oprettes et Nationalt Råd for Voksenvejledning. Nationalt Center for kompetenceudvikling står for evalueringen af indsatsen.

De 22 vejledningsnetværk har fungeret på forsøgsbasis i 3 år og blev nedlagt i slutningen af 2009. Netværkenes opgaver er lagt ind i de 13 nye VEU-centre, som startede op 1. januar 2010. Centrene er blevet placeret på skoler, som udbyder AMU-uddannelser. Det er et krav, at alle AMU-udbydere tilknyttes et VEU-center.

Læs mere om etableringen af VEU-centrene.