Vurdering

Vurdering er en fase i processen.

Vurdering kan også gå under betegnelserne evaluering, bedømmelse eller assessment.

Realkompetencevurdering omfatter en række metoder til at vurdere færdigheder, viden og holdninger. Den ideelle vurdering omfatter flere metodiske tilgange, der støtter og supplerer hinanden og giver den enkelte mulighed for at på forskellige måder at vise, hvad han kan.
Den enkelte får sin realkompetence vurderet og anerkendt (Se: anerkendelse) på grundlag af dokumentation.

På uddannelsesinstitutioner foretages Individuelle Kompetence Vurderinger, IKV, som kan resultere i enten et uddannelsesbevis eller et kompetencebevis.

Der ligger altid et krav om objektive kriterier eller indikatorer for vurdering. Vi kender det fra en traditionel eksamen, hvor bedømmerne skal kunne begrunde, hvorfor de har givet en bestemt karakter for en præstation. Præstationen kan være både praktisk håndværksmæssig og teoretisk boglig.
Erfaringsmæssigt ved vi, at det er svært altid at leve op til idealet om den helt objektive bedømmelse, men alligevel er der generelt stor tillid til eksamenssystemet. Der er opbygget skalaer og niveauer til at beskrive det faglige indhold i eksamenskravene. Der er tillid til at bedømmerne, lærer og censor, ud fra professionalisme og et fagligt overblik giver en retfærdig vurdering.

Når der er tale om realkompetence, er vurderingen mere kompliceret. Realkompetence omfatter ikke blot faglige færdigheder og viden, men også personlige kompetencer, holdninger og værdier. Her er det sværere at opstille entydige kriterier. Udfordringen er at finde konkrete og dynamiske kriterier og indikatorer, der stadig kan give en vurdering med validitet og reliabilitet.

Der er udviklet tre værktøjer for Undervisningsministeriet, som er rettet specifikt til at afklare og dokumentere kompetencer erhvervet i 3. sektor og dermed give uddannelsesinstitutioner, og evt arbejdsgivere, et struktureret og genkendeligt grundlag at vurdere på.

Links i rødt

Hvis et ord eller en sætning står med rødt, kan du klikke videre:

- enten til en forklaring af dette begreb;

- eller til uddybende materiale på DFS' hjemmeside eller på andre hjemmesider.