Sundhed og trivsel

18. april 2018

Folkeoplysende aktiviteter fremmer på forskellige måder befolkningens sundhed og trivsel, både fysisk og mentalt. Her finder du nyheder, forskningsresultater og fakta om sundhed og trivsel i folkeoplysningen.

Folkeoplysningen har en lang tradition for at arbejde med dette emne i  de folkeoplysende skoler og i foreningsregi. Et stigende antal af mennesker bliver i dag diagnosticerede med trivselsrelaterede sygdomme såsom stress, depression og livstilssygdomme som følge af fx overvægt eller rygning. Samtalen om hvordan vi styrker den generelle sundhed og trivsel er derfor nødvendig og vigtig at prioritere.

Folkeoplysning skaber sundhed og trivsel

  • 400.000 mennesker deltager i sundhedsaktiviteter i folkeoplysningen.
  • Også alle de andre folkeoplysende aktiviteter styrker sundhed og trivsel.

Læs den korte introduktion

Læs idekatalog med 10 gode eksempler på sundhedsfremmende arbejde i folkeoplysningen

Sundhed, trivsel og folkeoplysning - en erfaringsopsamling
DFS har i denne opsamling samlet viden om, hvor og hvordan folkeoplysning kan bidrage til sundhedsfremme. Opsamlingen refererer til resultater og begreber fra nyere forskning og evalueringsrapporter, der dokumenterer i hvilke henseender folkeoplysning arbejder med og styrker sundhed og trivsel på forskellige måder.

Læs rapporten

Bedre muligheder for partnerskaber mellem kommuner og folkeoplysning om forebyggelse og rehabilitering

Læs DFS' forslag om at forbedre rammerne for folkeoplysningens sundhedsaktiviteter

Styrk folkesundheden gennem folkeoplysning
(Altinget 4.4.18)
- en kommentar af DFS-bestyrelsesmedlem John Meinert Jakobsen

DFS linkDaghøjskoler slår psykiatrien
(april 2016)
En undersøgelse tyder på, at daghøjskoler er bedre end det traditionelle behandlingssystem.