Voksen- og Efterudddannelse

29. juni 2017

Folkeoplysende skoler tilbyder voksen- og efteruddannelse (VEU) på disse områder:
• Forberedende Voksenundervisning (FVU)
• Ordblindeundervisning (OBU)
• Specialundervisning (SPUV)
• Dansk for tosprogede

Folkeoplysningens FVU
30 procent af al FVU leveres af folkeoplysende skoler, dvs. oplysningsforbund, daghøjskoler og visse sprogskoler.

Stoffer forside 160

De virksomme stoffer i folkeoplysningen
”De ”virksomme stoffer”, som vi har fundet i folkeoplysende skoler, finder man ikke uden videre i andre ungdoms- og voksenuddannelser.” Sådan siger en af forfatterne til en rapport og publikation om folkeoplysningens evne til at hjælpe kortuddannede med at genfinde motivationen for uddannelse. 

Realkompetence-tema
En af vejene til voksen- og efteruddannelse er afklaring, dokumentation og vurdering af realkompertencer.

Kontaktudvalget
Kontaktudvalget er et samarbejde mellem skoleledere og landsorganisations-konsulenter i DFS' medlemsorganisationer omkring FVU, OBU og SPUV.