Voksen-vejledningstilbud i folkeoplysningen

3. juli 2017

Folkehøjskoler, daghøjskoler og nogle oplysningsforbund tilbyder voksenvejledning som en integreret del af kursusforløb. Der tilbydes information, livs- og karrierevejledning med henblik på afklaring og inspiration omkring uddannelse og beskæftigelse.

Målet med vejledningstilbud i folkeoplysningen er opbygning af empowerment, og at den enkelte finder sin egen vej, gør sig gældende i samfundet og kommer videre med sit liv og sin karriere.
Målgrupper er voksne og unge voksne i overgangssituationer, som har brug for en tænkepause og inspiration til at finde deres egen vej videre.
Målgruppen er forskellig for de forskellige udbydere og meget bred -  fra ledige med komplicerede problemer og omfattende vejledningsbehov til unge voksne, der har brug for vejledning i forbindelse med afklaring af, om talentet holder ift. drømmekarrieren. 
Formen er som hovedregel undervisningsbaseret vejledning, individuelt og i grupper. Der er fokus på afklaring af kompetencer og ressourcer, udvidelse af karriereperspektiv og afprøvning i praksis, fx gennem projektarbejde eller uddannelses- og jobpraktik. 
Adgang til vejledningstilbud går gennem deltagelse i kursus/forløb - bortset fra vejledning om vilkår for optagelse. 


Her kan du læse mere om de forskellige typer vejledningstilbud:

Folkehøjskoler

Daghøjskoler 

AOF