Corona
Viden

Corona

Coronakrisen fik store konsekvenser for deltagerne i folkeoplysningen og for skoler og foreninger. Den udfordrede også til alternative løsninger. Og den inspirerede til at se på læring, samfund og fællesskaber på en ny måde.

Nedlukningen rokkede ved noget fundamentalt i folkeoplysningen: de fysiske fællesskaber. 100.000' er af mennesker mistede muligheden for at lære og møde andre mennesker, da de folkeoplysende skoler og foreninger måtte indstille de fleste aktiviteter - oven i sundhedsrisiko, manglende indkomst og isolation fra kolleger, studiekammerater og familie. Og det er ikke slut endnu.

For de folkeoplysende foreninger og skoler var det en alvorlig økonomisk trussel. Deltagerbetaling udeblev eller skulle returneres, og offentlige tilskud var usikre. DFS og vores medlemsorganisationer gik med det samme i dialog med politikere og ministerier. Heldigvis mødte vi mest forståelse og lydhørhed, og der blev indført en række vigtige kompensationsordninger.

Midt i det hele sagde en aftenskoleleder: "Som folkeoplysere har vi en forpligtelse". Hun arbejdede med fødselsforberedelse og barselsgymnastik. Hendes kursister kunne ikke vente til efteråret. Så hun måtte tænke nyt. Det gjorde mange andre, og de nye erfaringer vil blive brugt fremover.

Coronakrisen har ikke kun rokket ved folkeoplysningen. Den har rokket ved mange forestillinger om livet og samfundet, og det har sat gang i mange debatter. De folkeoplysende organisationer og menneskerne i dem blander sig som altid i de store samfundsdebatter, ved at etablere de rum, hvor meningerne kan mødes, og med deres egne inputs og holdninger.

Vi er ovre den totale nedlukning, men regler, anbefalinger og faktiske muligheder for at bedrive folkeoplysning er stadig påvirket af coronaen. Under alle omstændigheder vil folkeoplysningen og resten af samfundet leve med eftervirkninger og konsekvenser i lang tid endnu.

Hjælpeordninger og rådgivning

23-09-2020

Corona-retningslinjer for folkeoplysning og foreningsaktivitet

Her er de vigtigste regler for folkeoplysende skoler og foreninger

Hovedregel: Højest 50 deltagere til almindelige foreningsaktiviteter. Dog er der en max-grænse på 500 for

Undtagelse: Op til 500 deltagere vedarrangementer, hvor deltagerne primært sidder ned, samt lejre, camps og stævner for unge under 25 år.

Under alle omstændigheder skal Sundhedsstyrelsens og Kulturministeriets retningslinjer overholdes.

De vigtigste retningslinjer

Remember to write some alt text

DFS’ indsats for folkeoplysningen

DFS iværksatte en intensiv indsats for at overbevise Folketingets partier og regeringen om, at der var brug for særlige initiativer til støtte for folkeoplysningen. De fleste af vores ønsker blev gennemført. DFS' formand og sekretariatschef fortæller om arbejdet.

Remember to write some alt text

Aktiviteter under nedlukningen

Folkeoplysningen lukkede ned under coronakrisen. Alligevel lukkede skoler og foreninger ikke helt ned. Vi har samlet en række artikler om, hvordan skoler og foreninger sørgede for undervisning og fællesskab virtuelt eller i fri luft.

Coronakrisen har åbnet øjnene for digitale løsninger og nye partnerskaber
Debatindlæg
Coronakrisen har åbnet øjnene for digitale løsninger og nye partnerskaber

Coronakrisen har vist civilsamfundets evne til at finde løsninger. Men civilsamfundet bør også reflektere over, hvordan nyskabelse kan og bør opstå i fredstider. Det skriver DFS’ sekretariatschef i en kommentar i Altinget.

Nu må vi åbne den folkelige demokratiske samtale
DFS-DEBATMØDE
Nu må vi åbne den folkelige demokratiske samtale

Paneldeltagerne på DFS' og Altingets debatmøde den 10. juni var langt fra enige om, hvad coronakrisen handler om eller om politikernes håndtering af den. Men behovet for en bred folkelig debat af, hvordan vi kommer videre efter krisen, blev formuleret af alle.

Andre artikler om corona