AOF Midt flygtninge 380
Flygtninge fra AOF Midts sprogskole mødtes med kursister fra Hadsten højskole til sportsdag.

Drop integrationsydelsen

DFS opfordrer Folketinget til at ikke at vedtage forslaget om integrationsydelse

Den lave ydelse vil gøre det sværere for flygtninge at få råd til at deltage i civilsamfundets aktiviteter, herunder folkeoplysningen.

Derfor vil det svække flygtningenes muligheder for at opbygge kompetencer og netværk, og dermed vil forslaget hæmme og ikke fremme integrationen.

DFS linkLæs mere

 

 

Screenshot 3 340

Folkeoplysningens historie på syv minutter

DFS præsenterer en animationsfilm om folkeoplysningens historie.

På syv minutter bevæger vi os fra Grundtvigs opgør med den sorte skole i 1800-tallet til dagens brogede billede af folkeoplysende aktiviteter.

Det hele præsenteres med tidslinje små vignetter og hurtige klip.

DFS linkLæs mere og se videoen

 

 

Gl. Kongevej 39E, 2. tv. | 1610 København V | (+45) 33 15 14 66 | dfs@dfs.dk
© Teksten må viderebringes med angivelse af Dansk Folkeoplysnings Samråds hjemmeside og eventuel forfatter som kilde.