• Gl. Kongevej 39E, 2. tv.
  • 1610 København V
  • (+45) 33 15 14 66
  • dfs@dfs.dk
Roskilde Rådhus 160

Hemmelige folkeoplysnings-politikker

Den folkeoplysende voksenundervisning fylder mere i de nye kommunale folkeoplysningspolitikker end i de gamle fritidspolitikker. Til gengæld er det ikke nemt at finde de nye politikker.

En ny undersøgelse analyserer indholdet af de politikker, som revisionen af folkeoplysningsloven i 2011 pålagde kommunerne at udarbejde.

DFS linkLæs mere

 

OED 160

Inklusion og mangfoldighed

Hvordan inkluderer man marginaliserede grupper i læring? Involver deltagerne i tilrettelæggelsen og i selve undervisningen. Tjek mangfoldigheden blandt lærere og i ledelsen.

Det er to af anbefalingerne til udbydere af undervisning fra et stort fælles-europæisk projekt: Outreach – Empowerment – Diversity (OED), på dansk Inklusion – Myndiggørelse – Mangfoldighed.

DFS har deltaget i projektet sammen med 16 andre organisationer fra 14 lande.

DFS linkLæs mere

© Teksten må viderebringes med angivelse af Dansk Folkeoplysnings Samråds hjemmeside og eventuel forfatter som kilde.