Melchior og Cekic 380

Medmenneske på tværs af tro og kultur

Hvordan kan vi være medmennesker på tværs af tro og kultur? Det diskuterer Özlem Cekic og Bent Melchior på et DFS-arrangement, der indgår i Himmelske Dage.
Etniske minoriteters aftenskole KulturMix bidrager også.

Özlem Cekic: "Dagligt prøver jeg at bygge bro mellem befolkningsgrupper, for at bekæmpe hadet og fremme dialogen. Jeg holder en række #dialogkaffe møder med mennesker der er enig og uenig med mig. For når alt kommer til alt, så har vi meget der binder os sammen end det der skiller os ad.”

Læs mere

 

Rep2016 TBK 380

Lovforslag vil bremse folkeoplysning for flygtninge

”Katastrofalt” kalder DFS dele af regeringens integrationsforslag. Det vil forhindre mange folkeoplysende skoler i at bidrage til integrationen, skriver Trine Bendix - på vegne af DFS - i et høringssvar.

Høringssvaret advarer også mod ”regeringens gentagne forsøg på at forringe livsvilkårene for en hel gruppe mennesker".

Læs mere

 

 

Gl. Kongevej 39E, 2. tv. | 1610 København V | (+45) 33 15 14 66 | dfs@dfs.dk
© Teksten må viderebringes med angivelse af Dansk Folkeoplysnings Samråds hjemmeside og eventuel forfatter som kilde.