• Gl. Kongevej 39E, 2. tv.
  • 1610 København V
  • (+45) 33 15 14 66
  • dfs@dfs.dk
Grundlovspulje 360

Ny runde i Grundlovspuljen

I denne ansøgningsrunde prioriteres mindre projekter og aktiviteter, gerne med en lokal forankring.

Nu skal den sidste af tre millioner fra Folketinget fordeles til markeringer af Grundlovsjubilæet 2015.

DFS linkLæs mere

 

 

Axel Hoppe 160

Er den lige vej altid den bedste?

Svaret i et debatnotat om samspillet mellem de formelle og ikke-formelle uddannelser er entydigt nej. Et tættere samarbejde vil komme de unge til gode, og notatet har ideer til, hvordan barriererne for samarbejde kan fjernes.

Notatet er resultat af arbejdet i en DEA-tænkeboks. I denne artikel kommenterer fire folkeoplysende deltagere i tænkeboksen arbejdet.

Axel Hoppe, sekretariatsleder i Produktionsskoleforeningen: ”Vi skal alle sammen fokusere på de unges behov i stedet for at sidde fast i en silotænkning.”

DFS linkLæs mere

 

© Teksten må viderebringes med angivelse af Dansk Folkeoplysnings Samråds hjemmeside og eventuel forfatter som kilde.