TBK2016 600

Undersøgelser peger på bedre veje til unges uddannelser

De unge, som ikke går den direkte vej til en ungdomsuddannelse, har brug for individuelle og fleksible tilbud med små holdstørrelser, gode sociale relationer og trygge rammer.  Det fremgår af analyser fra Undervisningsministeriets ekspertgruppe.
”Ekspertgruppens analyser lægger op til fornuftige anbefalinger. Jeg mener, at disse resultater giver anledning til, at regering og folketing igen ser på fleksuddannelsen,” siger Trine Bendix, DFS.
Læs mereKatarina Popovic 600

Går folkeoplysningen i seng med hvem som helst?

Skal folkeoplysningen blot være et værktøj for hvem som helst, der er kompetente og dygtige nok til at bruge det?

Katarina Popovic  tager udgangspunkt i erfaringerne fra landene i det tidligere Jugoslavien. Her har folkeoplysning både været på regimets og civilsamfundet side. Den har både styrket aggressiv nationalisme og fredsbevægelser.

Læs mere