Dansk Folkeoplysnings Samråd - folkeoplysningens brancheorganisation

Dansk Folkeoplysnings Samråd - folkeoplysningens brancheorganisation

Hvad er DFS?

DFS er folkeoplysningens brancheorganisation.

DFS arbejder for at gøre folkeoplysning tilgængelig for alle og for at styrke og synliggøre folkeoplysningens relevans.

DFS betjener vores medlemsforeninger.

Hvem er DFS?

DFS er paraplyorganisation for 38 folkeoplysende landsorganisationer og otte associerede organisationer.

Landsorganisationerne har hver en række folkeoplysende skoler eller foreninger som deres medlemmer.

DFS ledes af en bestyrelse og har et landssekretariat.

Folkeoplysningen  på Folkemødet
Folkemøde Bornholm 15.-17. juni

Folkeoplysningen på Folkemødet

Besøg Folkeoplysningens Telt. Mød folkeoplysende organisationer. Stem på en kandidat til Folkeoplysningens Pris.

Folkeoplysningens Pris 2023

Folkeoplysningens Pris 2023

Folkeoplysningens Pris belønner et ekstraordinært folkeoplysende initiativ, der med stor gennemslagskraft har udviklet folkeoplysningen og skabt nye fællesskaber.

Folkeoplysning for samtiden og fremtiden
DFS' Årsmøde og Repræsentantskabsmøde 19. april

Folkeoplysning for samtiden og fremtiden

Et af de årlige samlingspunkter for den folkeoplysende familie og vores mange samarbejdspartnere. Der var plads til både klagesange og drømme.

For og med de unge
For og med de unge

Mange unge kommer videre i livet på folkeoplysende skoler.

Sundhed og trivsel
Sundhed og trivsel

Folkeoplysningen har mange sundhedstilbud, og dens meningsfulde fællesskaber styrker sundhed og trivsel.

Kompetencer
Kompetencer

Alle har brug for en brede palet af kompetencer - til hverdagen med venner og familie, til det lokale fællesskab, til samfundsdeltagelse og til arbejde.

Kommende arrangementer
Kalender

Kommende arrangementer

Her kan du finde konferencer, seminarer, debatmøder, kurser og andet, der er relevante folkeoplysere.