Dansk Folkeoplysnings Samråd - folkeoplysningens brancheorganisation

Dansk Folkeoplysnings Samråd - folkeoplysningens brancheorganisation

DFS værner om og styrker folkeoplysningens vilkår og vedkommenhed i Danmark. Sammen med medlemsorganisationerne sikrer DFS folkeoplysningens relevans og aktualitet i samfundet.

Remember to write some alt text
Morgen med Mening tirsdag den 6. april

”Vi står med ryggen mod muren” - om nødvendigheden af at gøre tingene anderledes

Katherine Richardson, professor i biologisk oceanografi, medlem af Klimarådet og udpeget af FN’s generalsekretær til at give status på verdensmålene. Katherine Richardson mener, at det globaliserede samfund har ført til, at vi erfjernet fra konsekvenserne af vores forbrug af jordens ressourcer. Naturens ressourcer er begrænsede, og vi kan ikke bare fortsætte vores levevis som hidtil, Så vi er nødt til at gøre tingene anderledes – og hellere i går end i dag, for som hun siger ”Vi står med ryggen mod muren”.

Remember to write some alt text

Bæredygtig folkeoplysning

De folkeoplysende skoler, foreninger og organisationer har kastet sig ind i arbejdet for en bæredygtig fremtid. Det arbejde vil DFS i den kommende tid bakke op om og hjælpe med at udvikle.

Remember to write some alt text

Folkeoplysningen under coronakrisen

Coronakrisen fik store konsekvenser for deltagerne i folkeoplysningen og for skoler og foreninger. Den udfordrede også til alternative løsninger. Og den inspirerede til at se på læring, samfund og fællesskaber på en ny måde.

DFS er flyttet - ny adresse: Nytorv 7, 2. sal., 1450 København K.

For og med de unge
For og med de unge

Mange unge kommer videre i livet på folkeoplysende skoler. Andre unge er aktive i folkeoplysende foreninger.

Sundhed og trivsel
Sundhed og trivsel

Folkeoplysningen har mange sundhedstilbud, og dens meningsfulde fællesskaber styrker sundhed og trivsel.

Kompetencer
Kompetencer

Alle har brug for en brede palet af kompetencer - til hverdagen med venner og familie, til det lokale fællesskab, til samfundsdeltagelse og til arbejde.

Kommende arrangementer
Kalender

Kommende arrangementer

Her kan du finde konferencer, seminarer, debatmøder, kurser og andet, der er relevante folkeoplysere.