DFS - folkeoplysningens fællesskab
Carolina Magdalene Maier 560

Kulturministeren henviser til eksisterende hjælpepakker

Seneste nyt (24-03-30, kl. 16) om coronaens konsekvenser for folkeoplysningen og om de politiske initiativer.

Den gode nyhed er, at højskolerne er sikret deres statstilskud. Den dårlige nyhed er, at der ikke er nogen løsning for folkeuniversiteterne, aftenskolerne og andre, der er afhængige af kommunale tilskud.

"Vi kæmper videre for holdbare løsninger for de folkeoplysende skoler og foreninger," siger DFS' sekretariatschef, Carolina Magdalene Maier.

Læs mere

 

Joy Mogensen 560

Folkeoplysningen kom med i coronalovgivningen

(20-03-30) Ny lov giver kulturministeren og undervisningsministeren bemyndigelse til at fravige eksisterende love og regler i forhold til folkeoplysende foreninger, skoler og aktiviteter.

Bemyndigelsen er endnu ikke udmøntet i konkrete ændringer. DFS er i dialog med ministeriet for at sikre folkeoplysende skoler kompensation for manglende deltagerbetaling og bortfald kommunalt tilskud.

Læs mere