Christian Legarth 560

FGU-aftalen: Tilfredshed og forbehold

De folkeoplysende skoler er stort set tilfredse med det politiske forlig om en Forberedende Grunduddannelse.

”Vi er glade for, at man i den formelle sektor har fået lavet et mere overskueligt system for de unge samt, at frie fagskoler har mulighed for at byde ind med vores erhvervsrettede kostskoletilbud til de unge, som har behov for det,” siger en af dem, Christian Legarth, sekretariatsleder i Frie Fagskoler.

Læs de folkeoplysende skolers reaktioner på FGU-aftalen


KK2017 Plenum smilende 560

Dokumentation – nu også med dannelse

”Det, vi laver, kan ikke måles og ikke beskrives med ord.” Med selvironi på folkeoplysningens vegne beskrev Trine Bendix, sekretariatsleder i DFS, branchens holdning til dokumentation.

Men DFS' medlemskonference viste, at dokumentation kan være meget andet end grafer, og at dannelse og værdibårne aktiviteter også kan dokumenteres. Derfor var det lille ”og” betydningsfuldt i konferencetitlen ”Dokumentation og dannelse”.

Mere om konferencen