Mette Bock_Bjarke_Ørsted_560
Foto: Bjarke Ørsted

Sådan kan politikerne støtte civilsamfundet

Civilsamfundet er meget mere end frivilligt socialt arbejde. I et fælles debatindlæg præsenterer kulturminister og DFS’ formand fem ideer til, hvordan det politiske system bedre kan inddrage og understøtte civilsamfundet.

Mette Bock og Per Paludan Hansen opfordrer til at finde samarbejds- og støtteformer, der tager højde for civilsamfundets særlige karakteristika: ”Hvor ildsjælene understøttes og fremmes, uden at ilden kvæles eller går ud,” lyder slutordene i Jysk-Fynske mediers dagblade.

Læs debatindlægget


Parametre med tekst 560

Kvalitet i folkeoplysningen


Kan kvalitet i folkeoplysningen defineres? Kan man bruge kvalitetsdefinitioner til noget andet og bedre end kontrol og rangordning?

Ja, kvalitet er andet end det, der kan måles og vejes. Det er konklusionen på et DFS-projekt, som er mundet ud i et nyt værktøj, som skal hjælpe folkeoplysende skoler og foreninger med at identificere og udvikle deres kvaliteter.