PPH strategi 560

Vi har brug for hinanden

Det er titlen på DFS' strategi for 2017-2019, som blev vedtaget på repræsentantskabsmødet den 20. april. Strategien bygger på fire værdier: demokrati, frihed, mangfoldighed og fællesskab.

Disse værdier, især frihed, blev belyst fra mange vinkler i løbet af repræsentantskabsmødet og årsmødet.

LINK Læs mere om mødet

 

Søren Eigaard 560

Folkeuniversitet skal være mindre bureaukratisk

Kulturministeren har nu nedsat en arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til en mere decentral organisering af Folkeuniversitetet.
”Vi er glade for, at ministeriet vil fremtidssikre vores virksomhed”, siger Søren Eigaard, rektor for Folkeuniversitetet i Danmark.

LINK Læs mere