DFS' puljer
Medlem

DFS' puljer

Redaktionel dato: 15. april 2020

DFS uddeler hvert år midler fra tre puljer

En del af de udlodningsmidler, som DFS modtager, fordeler vi til vores medlemsorganisationer. Vi administrerer også en folkeoplysningspulje for Kulturministeriet. Herigennem understøtter DFS det folkeoplysende arbejde, og udvikling i de folkeoplysende aktiviteter i hele Danmark. Du kan læse mere om retningslinjerne, og om hvordan du søger vores puljer i menuen til højre.

DFS’s medlemsorganisationer - undtagen associerede medlemmer og oplysningsforbundene - kan søge:

  • Støttepuljen til folkeoplysning, som er målrettet mindre DFS-medlemsorganisationer med svag økonomi.
  • DFS' udviklingspulje til folkeoplysning, som støtter pilotprojekter, udviklingsprojekter, og implementeringsprojekter i folkeoplysende aktiviteter.

Andre folkeoplysende organisationer kan søge:

  • Kulturministeriets udviklingspulje til lokal folkeoplysning, som støtter projekter, der udvikler og udbreder nye måder at drive folkeoplysning på.

Frist for ansøgninger:
Ansøgninger skal sendes til DFS via vores ansøgningssystem senest d. 1. oktober 2020.

Nyt ansøgningssystem
I 2020 overgår DFS til et nyt ansøgningssystem. Det betyder ændringer i vores praksis, både for dig som ansøger og for DFS. Særligt skal vi gøre opmærksom på, at vores retningslinjer i hver af de tre puljer også er undergået justeringer og præciseringer. Så selvom du har søgt vores puljer tidligere, opfordrer vi derfor til at læse vores retningslinjer igennem med friske øjne inden du søger i år.

Ansøgningssystemet åbner i august, så det er ikke muligt at sende ansøgninger til os inden da.

Det er til en hver tid muligt at kontakte os for at få sparring på din ansøgning. Det opfordrer vi til, at I gør i god tid inden ansøgningsfristen d. 1. oktober.

Natacha Holst Hansen
Kontaktoplysninger

Natacha Holst Hansen

Udviklingskonsulent

Hovedopgaver: Puljer, bæredygtighedsnetværk, udvikling og analyse, samt økonomi og IT.

Email: nah@dfs.dk

Telefon: 33260378

Helle H. Bjerregård
Kontaktoplysninger

Helle H. Bjerregård

Chefkonsulent

Hovedopgaver: Årsmøde, puljer og medlemskab/organisation.

Email: hhb@dfs.dk

Telefon: 33260371