Søg Kulturministeriets pulje til lokal folkeoplysning
Puljer

Søg Kulturministeriets pulje til lokal folkeoplysning

Redaktionel dato: 12. juli 2021

I Kulturministeriets pulje til lokal folkeoplysning kan alle lokale, landsdækkende foreninger og organisationer, som har aktivitet under folkeoplysningsloven, med voksne som primær målgruppe, søge midler til udviklingsprojekter.

DFS administrerer puljen for Kulturministeriet og giver tilskud til projekter, der udvikler og afprøver nye måder at drive folkeoplysning på. Denne pulje er således målrettet folkeoplysende organisationer, som vil afprøve nye ideer eller målgrupper i deres aktiviteter.

Bevillingen sker på baggrund af DFS’ vurdering af ansøgningens kvalitet og om projektet har et langtrækkende perspektiv. 

Læs mere om de nærmere betingelser i retningslinjerne for Kulturministeriets pulje til lokal folkeoplysning i menuen til højre.

Projektperioden i denne pulje blev i 2023 forlænget. Det betyder, at projekter nu kan gennemføres fra april i det år, der er ansøgt om puljemidler, til 1. december året efter, hvor der senest skal afrapporteres. Det giver en samlet projektperiode på 1 år og 9 måneder.

Når du søger, skal du oprette en profil i vores ansøgningssystem, eller logge ind med dit brugernavn og adgangskode.

2024

Puljemidler i 2024 er uddelt. Puljen var på knap 1,3 mio. kr.

 

Puljen åbner igen i januar 2025. 

 

Søg puljen her

Gå til ansøgningssystemet for at oprette en profil eller logge ind

2024: Årets prioriterede tema

DFS' bestyrelse har besluttet at prioritere og opfordre til ansøgninger indenfor ét tema:

FN’s Verdensmål og bæredygtighed

Igen i år sætter vi fokus på hvordan folkeoplysning kan bidrage til et mere bæredygtigt samfund og vi ønsker at opfordre til at bruge FN’s verdensmål som et værktøj.

I DFS ser vi det som folkeoplysningens opgave at skabe de handlingsfællesskaber, der er med til at skabe fremdrift på indfrielsen af FN’s verdensmål i 2030.

Verdensmålene giver et væld af muligheder for udvikling af projekter, der på nytænkende måder kan engagere og involvere flere i bæredygtige handlinger.

Blandt de 17 verdensmål findes verdensmål 4, som handler om at sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring. Livslang læring er et centralt begreb i den folkeoplysende verden og med en vægt på denne del af verdensmålene vil vi gerne opfordre projektansøgere til at arbejde med nye metoder og tilgange, der kan inspirere og bidrage til at flere mennesker får adgang til at deltage i læringsmuligheder gennem hele livet.

Hvad betyder udvikling?

I sammenhæng med DFS' puljer defineres "udviklingsprojekt" som en proces hvor noget gradvist forandres. Når vi vurderer graden af udvikling i en projektansøgning, lægger vi vægt på, at den indeholder afgørende nyt for den ansøgende organisation, og ikke blot små justeringer af organisationens tidligere praksis. Der må gerne tages udgangspunkt i egne eller andres erfaringer og bygges videre på disse.

Udviklingselementet forstås som det formål at frembringe nye eller væsentligt forbedrede metoder, organisationsformer, inddragelse af målgrupper, mv.