Søg Kulturministeriets pulje til lokal folkeoplysning
Puljer

Søg Kulturministeriets pulje til lokal folkeoplysning

Redaktionel dato: 15. juni 2020

Kulturministeriets pulje til lokal folkeoplysning

I Kulturministeriets pulje til lokal folkeoplysning kan alle lokale, landsdækkende foreninger og organisationer, som har aktivitet under folkeoplysningsloven, med voksne som primær målgruppe, søge tilskud. DFS administrerer puljen for Kulturministeriet og giver tilskud til projekter, der udvikler og afprøver nye måder at drive folkeoplysning på. Denne pulje er således målrettet folkeoplysende organisationer, som vil afprøve nye ideer eller målgrupper i deres aktiviteter.

Bevillingen sker på baggrund af DFS’s vurdering af ansøgningens kvalitet, om projektet har et langtrækkende perspektiv, og kommer folkeoplysningen som helhed til gode. Læs mere om de nærmere betingelser i retningslinjerne for Kulturministeriets pulje til lokal folkeoplysning i menuen til højre.

I 2020 er puljen på 1.198.575 kr.

Projekter skal være afsluttet inden for et år efter, bevillingen er modtaget.

Ansøgningsfrist for 2020 er d. 1. oktober kl. 23.59.

Inden du søger, skal du oprette en profil.

Gå til ansøgningssystemet for at oprette en profil eller logge ind

Natacha Holst Hansen
Kontakt

Natacha Holst Hansen

Udviklingskonsulent

Hovedopgaver: Politik og udvikling samt puljeansvarlig

Email: nah@dfs.dk

Telefon: 33260378

Årets prioriterede områder

DFS' bestyrelse har besluttet i årets ansøgningsrunde at prioritere og opfordre til ansøgninger indenfor områderne:

Verdensmål
DFS vil i de kommende år sætte fokus på, hvordan folkeoplysning kan bidrage til et mere bæredygtigt samfund, og ønsker at opfordre til at bruge FN’s verdensmål som et værktøj. Med gentagelsen af dette tema i 2020, er det vores håb, både at se mange flere udviklingsprojekter med dette udgangspunkt, men også at se hvordan resultaterne fra 2019-projekter kan udnyttes til yderligere bæredygtig udvikling i de folkeoplysende aktiviteter.

Vi vil i 2020-puljerne prioritere initiativer som f.eks. har et lokalt fokus på bæredygtighed og eller har til formål at påvirke deltagerne i folkeoplysningen til at tænke over deres egne bidrag til et mere bæredygtigt samfund.

Nye fællesskaber
Udvikling af nye former for fællesskaber. Fællesskaber, som også kan eksistere og udvikle sig, når muligheden for fysiske møder er begrænset, og som kan inkludere borgere på tværs af samfundet. Vi ser et behov for udvikling af nytænkende, innovative former for fællesskaber, der afprøver nye metoder til hvordan f.eks. digital tilstedeværelse kan ramme nye målgrupper, eller kombineres med fysiske møder.

Hvad betyder udvikling?

I sammenhæng med DFS' puljer defineres "udviklingsprojekt" som en proces hvor noget gradvist forandres. Når vi vurderer graden af udvikling i en projektansøgning, lægger vi vægt på, at den indeholder afgørende nyt for den ansøgende organisation, og ikke blot små justeringer af organisationens tidligere praksis. Der må gerne tages udgangspunkt i egne eller andres erfaringer og bygges videre på disse.

Udviklingselementet forstås som det formål at frembringe nye eller væsentligt forbedrede metoder, organisationsformer, inddragelse af målgrupper, mv.