Bæredygtige fællesskaber kan hjælpe ensomme

Bæredygtige fællesskaber kan hjælpe ensomme

Redaktionel dato: 19. april 2021

Bæredygtige fællesskaber er demokratiske og involverende fællesskaber, som skaber aktivitet og medborgerskab. De modvirker tendensen til, at enhver er sin egen lykkes smed, skriver aftenskoleleder og foredragsholder.

Kronikforfatterne Jens Peter Madsne og Gitte Overgaard

Kronikforfatterne Jens Peter Madsne og Gitte Overgaard

”Vi frygter, at et års coronanedlukning kan sende nye hundredtusinder af danskere ud i alvorlig ensomhed. Folkeoplysningen og de frivillige foreninger i Danmark har et stort og uudnyttet potentiale til at inddrage udsatte borgere i bæredygtige fællesskaber.”

Sådan indleder Gitte Overgaard og Jens Peter Madsen deres kronik i Kristeligt Dagblad den 16. april. Gitte Overgaard er centerleder i AOF Center Odense, og Jens Peter Madsen er fortæller og foredragsholder.

Vi bringer her udpluk fra kronikken.

Bæredygtige fællesskaber kan hjælpe ensomme efter genåbning

”Sundhedsstyrelsen har regnet sig frem til, at der årligt er 400.000 kontakter til egen læge, der delvist eller udelukkende skyldes ensomhed. Ensomhed er et folkesundhedsproblem, der er årsag til mistrivsel, sygdom og for tidlig død.”

”Men ensomhed er et tabu, som ingen bryder sig om at tale om. De, som er ramt af ensomhed, føler, at det er pinligt at indrømme det. Og andre frygter, at de svigter pårørende og kollegaer, der er ramt af ensomhed.”

”Mange vil få brug for hjælp og støtte til at bryde isolationen og den ensomhed, som de mere eller mindre frivilligt har valgt i et helt år med covid-19-smittefaren. Det er derfor nødvendigt, at vi iværksætter en omfattende indsats for at forhindre og modvirke, at mange nye tusinder bliver ramt af alvorlig ensomhed.”

”Vi har gennem mange år vænnet os til, at kommuner, regioner og stat tager hånd om den slags sociale og samfundsmæssige problemer. Men udfordringen vedrører os alle som enkeltpersoner og borgere. Det vil sige de mange, som har sociale kræfter, der rækker ud over de nærmestes behov. Ikke mindst skoler, institutioner, højskoler, aftenskoler, organisationer, partier, foreninger og interessefællesskaber.”

”De bæredygtige fællesskaber rummer kvaliteter, som er helt centrale for at dæmme op for denne sociale og sundhedsmæssige udfordring, som bekæmpelsen af ensomhed er. De er åbne og inkluderende for nye brugere og medlemmer, som ønsker at deltage.”

"Bæredygtige fællesskaber er ikke nok i sig selv, men netop demokratiske og involverende fællesskaber, som skaber aktivitet og medborgerskab. De søger aktivt at skabe mening og fællesskab mellem mennesker og modvirke den tiltagende tendens til, at enhver er sin egen lykkes smed."

"Traditionen findes fortsat og har været opretholdt af en stor gruppe af mennesker, som har dyrket interesser og læring på faste hold en eller flere gange om ugen i sæsonen. De har mødt engagerede og højt skattede undervisere, fortællere og foredragsholdere, som har inspireret til aktivitet og engagement."

"De trofaste deltagere vil uden tvivl vende tilbage til de hold, interessegrupper eller foredrag, som de har fulgt gennem mange år. Disse trofaste deltagere er en bærende del af det sociale overskud, som aftenskoler, dagskoler, foredragsforeninger med flere råder over. Det er det sociale overskud, vi kan sætte ind på at opsøge de mange ensomme og udsatte borgere, som har behov for flere bæredygtige fællesskaber i de kommende mange måneder og år."

"Det kræver en ekstraordinær og hurtig indsats fra kommuner, regioner og stat, som kan sikre mange flere sociale fripladser samt økonomisk støtte til særlige indsatser, som for eksempel makkerordninger, internetundervisning med mere, hvis disse muligheder skal udnyttes. Vi er parate til dialog og samarbejde med alle, som repræsenterer bæredygtige fællesskaber, som kan mobiliseres til at bidrage til løsningen af denne store udfordring."