DFS: Sådan genstarter vi den corona-ramte folkeoplysning

DFS: Sådan genstarter vi den corona-ramte folkeoplysning

Redaktionel dato: 27. januar 2021

Lokaler, der egner sig til forsamlingslofter. Flere aktiviteter, som kombinerer digital og fysisk tilstedeværelse. En kampagne, der inviterer borgerne tilbage til kulturlivet, og et klippekort til gratis folkeoplysnings- og andre kulturaktiviteter. Det er nogle af DFS’ genstarts-forslag til Kulturministeriet.

Af Michael Voss

Så længe sundhedsmyndighederne sætter loft over deltagere pr. kvadratmeter, vil mange skoler have brug for større lokaler end normalt.

Så længe sundhedsmyndighederne sætter loft over deltagere pr. kvadratmeter, vil mange skoler have brug for større lokaler end normalt.

”DFS er meget bekymret for det tab af folkelige fællesskaber og demokratisk dannelse, som coronaen har medført. Vi har undersøgt og analyseret situationen i de folkeoplysende skoler og foreninger.

På den baggrund har vi udviklet nødvendige og perspektivrige tiltag, der kan gøre det muligt at genstarte folkeoplysningen,” fortæller sekretariatschef Carolina Maier om det notat, DFS har sendt til Kulturministeriets genstartsteam (se boksen).

Baggrund for notatet

Kulturministeriet har etableret et genstartsteam, der skal identificere de konkrete udfordringer, som kultur- og idrætslivet står overfor på grund af corona-restriktioner og nedlukning. Teamet skal også udvikle nye formater og identificere innovative/alternative løsninger.

Som baggrund for deres arbejde har ministeriet bedt den samling organisationer, som udgør sektorpartnerskabet for Idræt, foreninger og andre aktører samt højskoler. DFS indgår i dette partnerskab og har indsendt et notat, der peger på udfordringerne og præsenterer en række løsningsforslag.

Brug DFS’ kendskab til området

DFS peger i notatet på, at stigende ensomhed og fraværet af fællesskaber og dannelse er bekymrende. ”Det taler for, at der i en genstartsfase lægges vægt og fokus på de foreningsaktiviteter, som folkeoplysningen tilbyder, og som har fokus på fællesskaber over tid og med dybde,” står der i indledningen.

I dette interview fortæller Carolina Magdalene Maier om nogle af DFS’ forslag:
”Under coronaen har vi oplevet, at myndighederne ikke altid kender de forhold, som folkeoplysende foreninger arbejder under. Deres positivt mente tiltag rammer nemt forbi.

Derfor advarer vi mod, at genstartsmidler fordeles efter en one-size-fits-all model for hele Kulturministeriets område. I stedet tilbyder vi at administrere genstartsstøtten til DFS’ medlemmer,” forklarer Carolina Magdalene Maier.

Lokaler med forsamlingsloft

”Vi gør også opmærksom på, at mange af de lokaler, som skoler og foreninger får tildelt eller får støtte til, passer bedre til en verden uden forsamlingslofter. Men lofterne kan nemt blive en betingelse i en lidt længere fremtid,” siger Carolina Magdalene Maier.

DFS foreslår, at kommunerne støtter udgifterne til leje af større lokaler, når det er nødvendigt.

Genvind de tabte

Mange af folkeoplysningens brugere er af gode grunde faldet fra under coronakrisen, og nogle vil stadig være utrygge, når aktiviteterne bliver genstartet.

”Når samfundet åbner igen, skal hele kulturområdet op i fulde omdrejninger. Vi kommer ikke tilbage til det gamle niveau for deltagelse i kultur- og folkeoplysende aktiviteter med det samme, efter der har været lukket så længe

Der bliver virkelig brug for et ”boost” af kulturområdet,” siger DFS’ sekretariatschef.

Derfor foreslår DFS en fælles kampagne på tværs af kulturlivet og sammen med ministeriet, der opfordrer borgerne til at vende tilbage til kultur- og foreningslivet.

Vi foreslår også et klippekort på et vist beløb, som borgere over 18 år kan bruge til l at komme i gang med at bruge kultur- og foreningslivet igen. Måske behøver det ikke være til alle borgere, men f.eks. kun til dem, der ligger under en bestemt indkomstgrænse,” forklarer Carolina Magdalene Maier.

Hybrid folkeoplysning

”Midt i al corona-elendigheden er vi også blevet klogere. Vi har oplevet. at der findes mange måder for folkelig oplysning og formidling,” fortæller Carolina Magdalene Maier og tilføjer:

”F.eks. har flere borgere, der bor i yderområder, kunnet være med i de digitale aktiviteter. Vi skal holde fast i disse erfaringer, gerne i kombinationer af fysisk og digital tilstedeværelse. Det kræver udviklingsarbejde og formidling af de gode erfaringer på tværs af folkeoplysningen.”

DFS foreslår, at der nedsættes en ekspertgruppe, som udarbejder et best practice-katalog over folkeoplysningens nye og kreative måder at involvere og oplyse borgerne på. Foreninger og skoler kan tage de bedste praksis-eksempler fra kataloget og sætte dem i værk lokalt.

De næste skridt i processen

Genstartsteamet skal aflevere deres endelige rapport til Kulturministeriet og Folketingets ordførere i løbet af februar. Dernæst vil DFS følge op på sine forslag hos både politikere og i ministeriet.