Støt Folkemødets anmodning om statsstøtte

Støt Folkemødets anmodning om statsstøtte

Redaktionel dato: 10. december 2020

Foreningen Folkemøde Bornholm er i svære økonomiske vanskeligheder på grund af coronaen og opfordrer politikerne til at bevillige penge. Det bakker DFS’ bestyrelse helt og fuldt op om i en udtalelse.

Af Michael Voss

Folkemøde er folkeoplysning. Derfor har DFS været med som teltholder, arrangør og samarbejdspartner siden 2012.

Folkemøde er folkeoplysning. Derfor har DFS været med som teltholder, arrangør og samarbejdspartner siden 2012.

Vi er i knæ. Så dramatisk beskriver Foreningen Folkemøde selv deres situation. Efter et år med aflysning og med udsigt til et meget særligt folkemøde med begræsninger i 2021 er økonomien i bund.

”For Folkemødet er der et akut behov for statslig bevilling, der sikrer et corona-tilpasset Folkemøde i 2021 og modvirker, at coronaen helt tager livet af vores demokratiske samtaler og møder mellem mennesker,” siger foreningens formand, Vibe Klarup.

Med en bevilling på nogle millioner vil det være muligt, vurderer foreningen, at Folkemødet kan overleve, og dermed sikre borgernes mulighed for at blive en del af samtalerne om det samfund, vi alle lever i.

Folkemødet er folkeoplysning

DFS’ bestyrelse bakker op om Folkemødets anmodning om statsstøtte, fordi Folkemøde Folkemødet er et enestående forum for oplysning, deltagerinvolvering og demokratisk debat. Bestyrelsen kalder Folkemødet for ”folkeoplysning, når den er bedst.”

Udtalelse fra DFS’ bestyrelse, 9. december 2020

Folketinget må finde penge til Folkemøde Bornholm

Folkemøde Bornholm har skabt et enestående forum for oplysning, deltagerinvolvering og demokratisk debat. På den måde er Folkemødet folkeoplysning, når den er bedst. Derfor har Dansk Folkeoplysnings Samråd været en del af Folkemødet siden 2012 som teltholder, som arrangør og som samarbejdspartner. Det samme har en meget stor del af de folkeoplysende landsorganisationer, der er DFS’ medlemmer.

Som mange andre er Folkemøde Bornholm hårdt presset af corona-restriktionerne. I 2020 var man nødt til helt at aflyse. I 2021 forsøger man at genåbne med en blanding af et fysisk og digitalt folkemøde. Også det vil DFS bidrage til at gøre muligt. Blandt andet fortsætter vi samarbejdet med DUF, Lead og Foreningen Folkemøde om Folkemødets Dialogpris.

Men begrænsninger og usikkerhed betyder, at Folkemøde Bornholms økonomi er hårdt presset. De normale indtægter fra stadepladsudlejning, udskænkning og sponsorer kan ikke dække de nødvendige udgifter. Derfor støtter DFS Foreningen Folkemødes opfordring til politikerne om at gøre det særlige Folkemøde 2021 muligt og at sikre Folkemøde Bornholms fremtid med en statslig bevilling.

Mere om Folkemødets økonomiske situation