Ti dage til at søge kompensationspulje

Ti dage til at søge kompensationspulje

Redaktionel dato: 2. december 2020

Aftenskoler, daghøjskoler og folkeuniversiteter kan nu søge om kompensation for tabt deltagerbetaling og ekstra udgifter i perioden fra den 26. oktober til 31. december. Ansøgningerne skal være inde senest den 11. december.

'I øjeblikket må folkeuniversiteterne ikke lukke så mange ind til deres foredrag. Derfor kan de søge kompensation.

'I øjeblikket må folkeuniversiteterne ikke lukke så mange ind til deres foredrag. Derfor kan de søge kompensation.

Regeringen og et stort flertal af Folketingets partier indgik i slutningen af oktober en politisk aftale, der forlængede en lang række kompensationsordninger og hjælpepakker.

En af dem er på 60 mio. kr., og den giver aftenskoler, daghøjskoler og folkeuniversiteter mulighed for at søge kompensation for tabt deltagerbetaling og ekstra udgifter. Udgifterne skal relatere sig direkte til aktiviteter, som er indskrænket af forsamlingsforbuddet til 10 personer, og aktiviteterne skal have fundet sted eller være planlagt tl perioden fra den 26. oktober 2020 til og med den 31. december 2020.

Ifølge aftalen skulle partierne efterfølgende aftale de nærmere retningslinjer. Det er nu sket, og den 1. december meddelte Slots- og Kulturstyrelsen, der administrerer ordningen, at de har åbnet for ansøgninger. Puljens ansøgningsfrist er den 11. december 2020.

Hvem kan søge?

Alle aftenskoler, daghøjskoler og folkeuniversitetsafdelinger, som udbyder virksomhed under folkeoplysningsloven.

Hvad kan der søges kompensation for?

Puljen kompenserer 90 pct. af tabt deltagerbetaling og/eller 100 pct. af ekstra udgifter til løn, leje af lokaler, rengøring af lokaler og administration.