Kommuner
Viden

Kommuner

Kommunerne spiller en stor rolle i det folkeoplysende arbejde: økonomi, lokaler og partnerskaber

Redaktionel dato: 10. marts 2020

Kommunerne og folkeoplysningsområdet spiller sammen på en masse forskellige måder. DFS har særlig opmærksomhed på blandt andet:

  • Den folkeoplysende voksenundervisning, som vi især kender den fra aftenskoler, får økonomisk støtte af kommunerne.
  • Andre folkeoplysende foreninger kan få adgang til kommunale lokaler.
  • Kommunerne har folkeoplysningsudvalg eller det, der ligner.
  • Kommunerne driver eller støtter kulturhuse.
  • Mange folkeoplysende skoler og foreninger indgår partnerskaber med kommunerne om at løse forskellige opgaver i lokalsamfundet.
Remember to write some alt text

Kommunerne sparer på folkeoplysningen

Kommunerne har halveret støtten til aftenskoler fra 2002 til i dag.

Remember to write some alt text

Vi løser opgaverne sammen

Folkeoplysningen løser samfundsudfordringer – ofte opgaver, som kommunerne er ansvarlige for. Skolerne og foreningerne indgår gerne partnerskaber. Men betingelserne for samarbejdet kan blive bedre.

Celia Skaarup
Kontaktoplysninger

Celia Skaarup

Analysekonsulent

Hovedopgaver: Analyse og dokumentation

Celia er på barselsorlov. Kontakt DFS via dfs@dfs.dk / 3315 1466

Email: csk@dfs.dk

Telefon: 33260372

Lokale Samråd

DFS arbejder for, at de folkeoplysende aktører styrker samarbejdet i lokale samråd.

Konkurrenceregler

Kommunerne skal ikke tage hensyn til private aktører, når de bevilliger støtte til folkeoplysende organisationer.

Remember to write some alt text
Eksempel

Partnerskab mellem aftenskoler og Aalborg kommune

I 2019 indgik aftenskolerne i Aalborg en aftale med kommunen, der skal få 1.500 flere borgere til at være fysisk aktive. Lavere deltagerbetaling for unge og for udsatte grupper er et af redskaberne i aftalen.

Artikler og sider om kommunale forhold