Lovgivning
Viden

Lovgivning

På denne side har vi samlet alt, der har med lovgivning at gøre. Du kan læse om Folkeoplysningsloven, se en oversigt over DFS' høringssvar i forbindelse med lovændringer og finde henvisninger til lovgivning, der er relevant for folkeoplysningen.

Redaktionel dato: 10. marts 2020

Folkeoplysningsloven

Folkeoplysningsloven sætter rammerne for en stor del af det arbejde, der foregår i oplysningsforbund, på folkeuniversiteter og på daghøjskoler. Derudover regulerer den også støtten til idrætsorganisationer og ungdomsforeninger. Folkeoplysningsloven fastlægger bl.a.:

  • Formål og rammer
  • Kravene til foreninger, som kan få tilskud
  • Regler for fordelingen af kommunale tilskud
  • Regler for kommunernes anvisning af lokaler og udendørsanlæg
  • Regler for brugerindflydelse på kommunernes administration af folkeoplysningsloven mm.

Du kan læse mere i Folkeoplysningsloven. Herunder har du desuden mulighed for at finde anden relevant lovgivning for folkeoplysningen samt læse DFS' høringssvar fra de seneste år.

Relevant lovgivning

På denne side kan du finde en oversigt over lovgivning, der er relevant for folkeoplysningen. Klik på knappen nedenfor for at komme videre til siden.

Høringssvar fra DFS

På denne side kan du finde en oversigt over DFS' høringssvar i forbindelse med lovændringer. Klik på knappen nedenfor for at komme videre til siden.

Artikler og sider om love og regler

Carolina Magdalene Maier
Kontakt

Carolina Magdalene Maier

Sekretariatschef

Hovedopgaver: Daglig og strategisk ledelse, politisk interessevaretagelse og betjening af DFS’ bestyrelse

Email: cmm@dfs.dk

Telefon: 33260373