Relevant lovgivning for folkeoplysningen

Relevant lovgivning for folkeoplysningen

Redaktionel dato: 16. marts 2020
Remember to write some alt text

Her på siden kan du finde link til Folkeoplysningsloven, og længere nede kan du se en oversigt over andre relevante love. Klik på en af lovene for at læse mere om den. For hver lov angives den seneste officielt sammenskrevne tekst samt eventuelle ændringer og tilføjelser, der er vedtaget senere.

Carolina Magdalene Maier
Kontakt

Carolina Magdalene Maier

Sekretariatschef

Hovedopgaver: Daglig og strategisk ledelse, politisk interessevaretagelse og betjening af DFS’ bestyrelse

Email: cmm@dfs.dk

Telefon: 33260373